Satsang

Wat is Satsang?

Over de hele wereld hebben mensen de behoefte om uitdrukking te geven aan hun diepste verlangen: blijvende vervulling! En dat betekent een oprecht en vreugdevol leven leiden met achterlating van religie, conditionering en opgedrongen concepten.

Satsang betekent: “samen zijn in waarheid”. Het woord komt uit het Sanskriet. Sat betekent waarheid en Sangha gemeenschap.
De essentie van Satsang is de realisatie van datgene wat in de oorverdovende stilte altijd aanwezig is: het vreugdevol herkennen van je ware natuur, je essentie waarin Waarheid zich onthult in de stilte die je bent. De zoektocht en onnodig lijden zijn voorbij en je ervaart de ultieme vrijheid in het hier-en-nu.

Satsang is een samenkomst van mensen die elkaar oprecht willen ontmoeten en inspireren in zuivere waarheid, ultieme vrijheid en onvoorwaardelijke liefde.
Satsang gebeurt vanzelf.

Onderdelen als stilte, muziek, zang, klanken, ‘pointers’ (video clips), zelfonderzoek (‘inquiry’) openen de deur naar het hart, de innerlijke bron.

Een belangrijk onderdeel tijdens Satsang is zelfonderzoek. Zelfonderzoek nodigt uit tot diepe inkeer, waarbij verleden en toekomst verdwijnen. De bron onthult zichzelf en je valt samen met je essentie.
Het enige wat van belang is, is dat je het verlangen en de bereidheid hebt om te ervaren wie je werkelijk bent – voorbij de verhalen van de Mind die onnodig lijden creëert.

Satsang gebeurt vanzelf.

Voel jij de behoefte om een oprecht en vreugdevol leven te LEVEN in vrijheid?
Om beklemmende conditionering en concepten achter je te laten?
Om vanuit je hart uitdrukking te geven aan je diepste verlangen en blijvende vervulling te ervaren?

Zo ja, dan ben je van HARTE welkom om contact met me op te nemen!