Gangaji

“My life is given to what I have received, which is the truth of living peace, fresh fulfillment. My life is given to serving that truth, that fulfillment in you.”
– Gangaji –

Gangaji groeide op in Mississippi. Nadat ze afstudeerde aan de Universiteit,  verhuisde ze naar San Francisco waar ze de diepere lagen van haar wezen begon te verkennen. Ze legde de Bodhisattva-gelofte af, beoefende Zen- en Vipassana-meditatie, hielp een Tibetaans Boeddhistisch Meditatiecentrum leiden en had een carrière als acupuncturist in de San Francisco Bay Area.

Ondanks haar successen bleef Gangaji een diep en hardnekkig verlangen naar vervulling ervaren. Ze bewandelde vele paden om haar leven te veranderen, maar zelfs de grootste successen schoten te kort. In de nasleep van haar ontgoocheling, deed ze een laatste gebed voor echte hulp.

In 1990 kwam het antwoord op haar gebed onverwacht en nam haar mee naar India. Daar aan de oevers van de rivier de Ganga, ontmoette zij Sri H.W.L. Poonja, ook bekend als Papaji, die de sluisdeuren opende van haar zelferkenning. Door deze ontmoeting eindigde Gangaji’s persoonlijke lijdensverhaal en begon de belofte van een waar leven zich te ontplooien en te bloeien.

“Als zuiver bewustzijn geïncarneerde menselijke wezens op deze planeet, hebben we de uitnodiging om volledig verantwoordelijk te zijn voor waar we ons bevinden. Als het je intentie is om geloof te hechten aan je gedachten om gelijk te hebben, dan zul je je gesteund voelen door je Mind-activiteit. Als het je bedoeling is om waarachtig te zijn,  dan zul je zien dat er een veel grotere steun is. Misschien ongezien en onbekend, maar met een kracht die de moed geeft om alles wat verschijnt volledig aan te kunnen. Deze steun openbaart zich op mysterieuze wijze in een levend antwoord op je oorspronkelijke gebed om terug te keren naar huis, naar wie je werkelijk bent. Waar je je ook bevindt, dit is waar je de waarheid vertelt. Telkens wanneer je de waarheid vertelt, wordt een diepere waarheid onthuld. Tenslotte komt de onthulling van dat de keuzeloze waarheid van wie je bent permanent hier is, alles doordringend, geen ding en nergens van gescheiden, de ware uitstraling die al die tijd in je zak zat.”
Gangaji