Kids’ Skills

Deze methodiek, vindt zijn oorsprong in de oplossingsgerichte psychologie en berust op samenwerking met kinderen. Het helpt ze baas te worden over hun gedragsproblemen en leert ze hun emoties te hanteren.

Tweeledig doel
De methode stelt kinderen in staat vaardigheden te ontwikkelen op een natuurlijke, speelse manier. Het is zowel een preventieve als oplossingsgerichte methodiek.
Centraal staat één heel belangrijk concept: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.

Oorsprong
Kids’ Skills werd ontwikkeld in Finland door de bekende psychiater dr. Ben Furman. Samen met Sirpa Birn en Tuija Terävä, twee leerkrachten uit het speciaal onderwijs, en zijn collega sociaal­psycholoog Tapani Ahola, ontwikkelde hij deze methode voor het oplossen van problemen waar kinderen op school, thuis en in sociale contacten mee te maken hebben.

Een kortdurende begeleiding is bijzonder effectief:
zeker als het kind bereid is zelf zijn/haar problemen om te buigen!
Download de Folder Kids’ Skills

Kids' Skills afb. 1Kids’ Skills
… is een dynamische en speelse methode die begint met het kijken naar welke vaardigheden het kind al kan en welke het wil leren en ontwikkelen om ‘gelukkig’ te kunnen zijn.
… gaat ervan uit dat in elke kind de antwoorden al aanwezig zijn. Het stelt het kind centraal en nodigt uit actief mee te werken aan het ontwikkelen van een vaardigheid en het vinden van oplossingen.
De interacties zijn gericht op samenwerking tussen alle betrokkenen, waarbij iedereen als deskundige wordt benaderd.
… verlegt de aandacht van het probleem naar een vaardigheid die het kind aan zou kunnen leren waardoor het probleem wordt opgelost.
Problemen ontstaan pas door het gemis aan specifieke vaardigheden – ofwel, vaardigheden die in het voordeel van het kind zijn om nog te ontwikkelen.
… speelt in op de werkelijkheid die kinderen nu ervaren, hun belangstelling, de prikkels uit hun omgeving.
… bestaat uit een gestructureerd stappenplan die kinderen in staat stelt zelf verantwoordelijkheid te nemen en ‘expert’ te worden in hun eigen leerproces.
Het is snel toepasbaar en werpt vanaf de eerste dag al gelijk vruchten af.
… helpt kinderen opfleuren omdat de vaardigheden die ze met deze methode leren hen intrinsiek motiveren en belonen!
… is een eenvoudige, praktische methode waarmee iedereen die met kinderen werkt het gereedschap in handen krijgt om een deskundige te worden.

De manier waarop het kind ondersteund wordt bij het aanleren van de nieuwe vaardigheid heeft een coachend karakter en wordt gedaan vanuit het systeem rondom het kind, door betrokkenen uit te nodigen supporter van het kind te zijn.
… is, door de ‘andere’ benadering, leuk, leerzaam, constructief en hartverwarmend voor zowel de leerlingen als hun ouders én de leerkrachten!
… heeft de afgelopen jaren zijn nut dusdanig bewezen dat de toepassing zich razendsnel uitbreidt.

Kids’ Skills heeft als doelen …

 • kinderen te bekrachtigen (‘to empower’) door nieuwe vaardigheden te leren zodat het gedrag positief wordt beïnvloedt.
 • kinderen in staat te stellen zich op een plezierige manier te ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen.
 • het stimuleren van samenwerking en het verstevigen van de relatie van kind-ouder-leerkracht.
 • kinderen tastbare steun te bieden die het leren van nieuwe vaardigheden op een plezierige en ontspannen manier mogelijk maakt.
 • kinderen bewust te maken van wat voor hen belangrijk is en hen uit te nodigen te bepalen welke vaardigheid zij zelf willen ontwikkelen.

Doelgroepen

 • Kinderen
 • Ouders/opvoeders van kinderen en tieners
 • Leerkrachten en interne begeleiders basisschool
 • Hulpverleners

Resultaat

 • Kinderen die positief gedrag vertonen en evenwichtiger omgaan met leeftijdgenootjes, leraren en hun opvoeders
 • Zelfbewuste, evenwichtige kinderen die zich betrokken voelen en plezier hebben
 • Kinderen die zich begrepen en gesteund voelen, wat leidt tot betere prestaties en motivatie
 • Kinderen vertonen een grotere emotionele intelligentie zijn blije, nieuwsgierige kinderen die lekkerder in hun vel zitten

Conclusie
Door de ‘andere benadering’ van het kind centraal plaatsen en het ontbreken van de priemende vinger komt er zelfs na de eerste sessie beweging in de meeste gevallen.
Zodra verantwoordelijkheid op de juiste plaats komt, komt het proces in een hogere versnelling.Button Meld je NU aan!