Pesten als signaal: OOK op de werkvloer!

Pesten is geconditioneerd gedrag: inzicht in het ontstaan van pestgedrag en doelwit!
Ouders/opvoeders geven onbewust de boodschap door die zij zelf als kind hebben meegekregen.
Ze projecteren hun eigen pijn, angst, onmacht, woede, wrok en teleurstelling op hun kinderen. Ze zijn niet in staat om hun kinderen de boodschap mee te geven dat ze ‘goed genoeg’ zijn zoals ze zijn. Zo ontbreekt hen het vermogen om onvoorwaardelijk van hun kinderen te houden om wie ze zijn.
Bewust maar vooral onbewust kopiëren kinderen het gedrag van hun ouders/opvoeders. Zo wordt deze boodschap (van voorwaardelijke liefde) met bijbehorend gedrag steeds doorgegeven, van generatie op generatie.

Pijn afreageren door een doelwit te kiezen
Pesten is geen resultaat van ‘slechte ouderschap’ of doordat een kind ‘slecht’ is. Pestgedrag laat zien dat het kind (en later de volwassene) is afgescheiden van wie het werkelijk is. Het hart is gepantserd om verdere pijn af te weren. Daardoor is het ook niet in staat om onvoorwaardelijke liefde te geven en ontvangen.
Pestgedrag is een roep om hulp; de pestkop leeft immers in een voortdurende staat van angst.
Om zich beter te voelen, reageert het zich af door de pijnlijke (‘slechte’) gevoelens op een ander te projecteren.
Het doelwit heeft dezelfde boodschap opgeslagen van ‘niet goed genoeg’ te zijn en is daardoor een makkelijke prooi.

Wat als de pestkop het verkeerde doelwit pakt?
Iemand die de boodschap heeft gekregen wél goed te zijn, weet het gedrag van de pestkop te weren. Hij/zij is ongevoelig voor pesten en wordt geen slachtoffer van een pestkop. Zijn/haar gedrag maakt snel duidelijk dat het ‘niet beschikbaar’ is als doelwit van de pestkop.
De pestkop haalt bakzeil, trekt zich terug en richt zich op een ander mogelijk doelwit.

“Mensen reageren hun pijn af op anderen; dat is de enige manier die ze kennen. Het is hun programmering om te overleven.”
INDRA

Mensen zijn van oorsprong puur
In de oerbron is verbinding met alles en iedereen de norm, de essentie, de kern. Zodra een kind de boodschap krijgt dat het niet voldoet aan het beeld van zijn omgeving, verliest het de verbinding.
Boodschappen, zowel positieve als negatieve, worden vanaf de eerste seconden meegekregen. Dat begint al bij de conceptie.
Het pure, afhankelijke kind raakt in verwarring bij de boodschap dat het ‘slecht’ is. Om te overleven is het afhankelijk van zijn familie en doet alles om geaccepteerd te worden. Zo verliest het zijn oorspronkelijkheid en verbinding met deze oerbron, het AL.

Herstel oorspronkelijkheid is mogelijk!
Wat kan een volwassene doen met dat gevoel van slechtheid? Het gevoel van niet goed genoeg te zijn, tekort te schieten, afgerekend te worden als het niet precies doet wat er wordt verwacht?
Onze programma’s reiken handvatten aan kinderen én volwassenen die een kans bieden om bewust te worden van hun programmering én deze te transformeren.
Neem contact op voor een maatwerkprogramma.

Bewustwording is essentieel
Als kinderen de boodschap meekrijgen van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie, dat ze geboren zijn om te stralen, dat ze al perfect en héél zijn zonder daar iets voor te hoeven doen, dat ze hun hart mogen volgen en alles kunnen bereiken wat ze maar willen – dan zal pestgedrag en slachtofferschap verdwijnen. Dat is de echte oplossing die diepgaande transformatie teweeg brengt.
Het begint op het innerlijke niveau, bewustwording.
Kinderen én volwassenen die bewust zijn geworden, zijn wakker en in staat om deze ervaring te transformeren en een positieve bijdrage te leveren in de wereld.

“Kinderen leren pestgedrag!
De pestkop én het gepeste kind lijden beiden onder hun gedrag.
Ze hebben beiden de boodschap meegekregen slecht te zijn en deze boodschap geïnternaliseerd. Om te overleven zullen ze afwisselend hun pijn afreageren op andere kinderen. De ervaring leert dat de pestkop ooit zélf werd gepest.”
INDRA