Verbonden ademen

Beoogd resultaat
– Zelfvertrouwen

– Diepe ontspanning
– Aan kunnen gaan van intimiteit
– Grenzen kunnen stellen met gemak en kracht
– Gevoel van vrijheid
– Oplossen/verminderen van fysieke klachten
– Liefdevolle relatie met jezelf en anderen
– Vrede en vreugde!

Adem is LEVEN!
Voor nagenoeg iedereen geldt dat, terwijl je opgroeide, je naast leuke dingen ook nare ervaringen gehad hebt. 
Wanneer je de pech had dat je niet spontaan uitdrukking mocht geven aan je ongemak, je pijn, je stress… dan was het onmogelijk om dit te verwerken en integreren. Resultaat? Je bent je (vermoedelijk) onbewust gaan afsluiten voor je eigen gevoelens, door oppervlakkig te ademen. Zo verloor je je eigenheid, spontaniteit en levendigheid.

Re-activatie is pijn

Wat je nu overkomt, haakt aan op gebeurtenissen van toen… alleen zijn die gebeurtenissen onherkenbaar omdat ze verpakt zijn in een nieuw jasje! 
Overdreven gevoelens van angst, boosheid, teleurstelling of verdriet dienen zich dan aan zonder dat je weet waarom. Lichamelijke klachten met ‘onbekende oorzaak’ reageren niet of nauwelijks op reguliere medische zorg.

Slimme overlevingsstrategie
Als baby, kind of puber is het soms onmogelijk om té pijnlijke gevoelens en emoties te verwerken. Jouw ingebouwde overlevingsmechanisme heeft dat slim opgelost door je minimaal te laten ademen. Zo worden pijnlijke gebeurtenissen – inclusief bijbehorende emoties – geïsoleerd en raken ‘bevroren’. Je neemt deze niet langer meer bewust waar. Ze zijn echter nog steeds onbewust aanwezig en leiden een eigen leven!
Bewust, ‘verbonden’ ademen – naar die bevroren, verwonde delen in jou – brengen dan een helend smeltingsproces op gang.

Werkwijze
Terwijl je gekleed op je rug ligt, verdiep je bewust je ademhaling. De diepe ontspanning die ontstaat, opent de deur tot het verleden (‘regressie’). Door bewust én zonder pauzes te ademen (‘verbonden’), raak je je diepe gevoelslagen. De ademhaling ontsluit zo je verborgen, bevroren herinneringen en opent de deur tot heling. Er ontstaat ruimte om vroegere onverwerkte gevoelens, ervaringen en herinneringen te verwerken; oude pijn komt vrij, zodat je het kunt loslaten. Je geeft uiting aan wat er in je leeft. In tegenstelling tot toen (als kind) maak je nu (als volwassene) het proces bewust mee. Zo maak je de weg vrij voor een nieuwe, positieve kijk op je leven. Je adem stroomt…!

De methode is simpel en zacht, de uitwerking echter intens!

“When you are utterly present in this moment – when you don’t have any past and don’t have any future – then you are in the state of samasati.”
Osho