KORTE INHOUD EN OPBOUW

“Iedereen streeft – bewust of onbewust – voortdurend naar verbinding, waardering, liefde, vrijheid, geluk en zingeving. Velen zoeken dit buiten zichzelf, terwijl de enige bron van geluk binnenin ieder van ons ligt.”

Het voelt vaak alsof er duizenden gedachten in mijn hoofd rondrazen. Zuchtend verlang ik naar een knop waarmee ik mijn gedachten uit kan zetten.
Eindelijk, tijdens een van mijn dagelijkse meditaties, ontdek ik de uit-knop. Door de rust en helderheid die ontstaat, kom ik steeds dieper thuis in mezelf. Daar maak ik kennis met het ego en de verwarrende ‘Mind-spelletjes’ zoals: het gevoel niet goed genoeg te zijn, verlangen, jaloezie, onbegrip, oordelen, angst, boosheid, eenzaamheid, ziekte, pijn, projectie en vooral het oneindig gekakel van mijn stressvolle gedachten op de achtergrond. In deze ‘diepte’ ontdek ik dat het niet mijn gedachten zijn die ongemak en ellende veroorzaken, maar de identificatie met de inhoud van mijn gedachten. Door deze vereenzelviging met mijn (vooral) negatieve gedachten, geloofde ik dat deze de basis zijn van wie ik ben. Zo kwam ik erachter dat elke emotie altijd gekoppeld is aan een gedachte waardoor ik het contact verloor met mijn ware natuur.

Oorlog in het hoofd
Dieper dan het denken. Dieper dan het gevoel is wie je wérkelijk bent. Je bent niet je emoties, niet je gedachten. Zelfs niet je lichaam. En dat wéét je ergens diep vanbinnen. De oorlog is ten einde zodra je stopt met zoeken naar een oorzaak en oplossing van je ‘problemen’ en de vervulling van je wensen. Door meditatie en zelfonderzoek zul je ontdekken dat de identificatie met je gedachten – negatief én positief – oorlog in je hoofd veroorzaken! Veel mensen worden geplaagd door gedachten met dezelfde terugkerende thema’s. De meest voorkomende gedachten betreffen onverwerkte ervaringen. Daaruit is de behoefte ontstaan aan bevestiging, aandacht, liefde, waardering, respect, vrijheid, geluk, geloof en zingeving. Maar ook de drang naar macht, geweld, seks, geld en wraak. Al deze ‘behoeftige’ gedachten werken verslavend en zijn gericht op het overleven van de Mind.
En de Mind is niet wie je werkelijk bent.

Inzicht in de werking van de Mind
Dit boek nodigt je uit om nieuwe dimensies in je bewustzijn te openen waardoor je inzicht krijgt in de spelletjes van je Mind, je ego en je disfunctioneren. Het snijdt als een zwaard dwars door je illusionaire gedachten en stelt je in staat om de eeuwige essentie van je ware Zelf te ervaren. De teksten geven je de sleutels in handen en laten je zien hoe je jouw leven kunt leiden vanuit authenticiteit. Praktische, eenvoudige en effectieve oefeningen helpen je om de deur te openen naar wie je werkelijk bent.

Opbouw
Dit boek is opgebouwd rond zeven hoofdstukken (Zeven gouden sleutels), waarvan de basis bestaat uit drie pijlers: Mind, No-Mind, Waarheid is. De zeven hoofdstukken bevatten in totaal 49 soetra’s (korte, diepzinnige teksten afkomstig uit de lijn van Siddhartha Gautama Boeddha). Elke soetra is als een kraal van een mala (ketting). Alle kralen zijn door een draad met elkaar verbonden en vormen samen de kern van dit boek.

Je krijgt toegang tot antwoorden op vragen als:
Wie ben ik? Wat is de zin van geboorte en dood? Hoe weet ik of ik droom of wakker ben? Wat is bewustzijn? Wat is religie en wat of wie is God? Wat is Waarheid is? Hoe kan ik leven vanuit m’n hart? Wat is Mind en wat is ego? Hoe kan ik mijn gedachten stoppen? Wat is meditatie en zelfonderzoek? Wat is Zelfrealisatie? Hoe breng ik mijn potentieel tot bloei? En uiteraard nog veel meer!

De antwoorden die je vindt, zullen je verbazen én bevrijden
Zodra je ontdekt dat alle antwoorden al in jezelf aanwezig zijn, kom je tot bloei, net als het zaad dat in de grond wacht op de juiste omstandigheden om te ontkiemen en te groeien.
Je wordt bewust(er) van het feit dat je niet je lichaam, niet je emoties en niet je gedachten bent. Je mag je gedachten geloven, maar zelfs dát hoeft niet!

Bevrijding van drama
Zoals je zult ontdekken, zijn zowel verleden als toekomst een illusie, een droom. Het enige lijden wordt veroorzaakt door het gedachteplaatje dat je in je hoofd hebt van verleden en toekomst.

Wanneer je jouw leven gaat wijden aan meditatie en experimenteert met de kernboodschappen van de soetra’s, ga je het grootste avontuur van je leven beleven. Je gaat jouw zelfgecreëerde drama’s, waarin je gevangen hebt gezeten, doorzien. Tenslotte ga je inzien én ervaren dat échte vreugde alleen kan standhouden door je te onthechten van alle gevoelens, verlangens, hoop, geloof en verwachtingen. Dat er een ongeboren, tijdloos en eeuwig levend onsterfelijk bewustzijn is, dat er altijd is geweest en altijd zal zijn. Het kwetteren van je Mind verstilt en je ervaart het verrukkelijke contact met je essentie.
Je staat op het punt om de ultieme vrijheid te ontdekken: een staat voorbij de Mind, de staat van No-Mind.

Wil jij als een van de eersten het boek ontvangen? Reserveer dan jouw boek. De opbrengsten van het boek komen volledig ten goede aan het verspreiden van eeuwige vrede, liefde en vrijheid.

“Elke emotie is altijd gekoppeld aan een gedachte. Als je je laat bepalen door je gedachten, dan leef je afgescheiden van je ware natuur.”