KORTE INHOUD EN OPBOUW

“Iedereen streeft – bewust of onbewust – voortdurend naar verbinding, waardering, liefde, vrijheid, geluk en zingeving. Velen zoeken dit buiten zichzelf, terwijl de enige bron van geluk binnenin ieder van ons ligt.”

Het voelt vaak alsof er duizenden gedachten in mijn hoofd rondrazen. Zuchtend verlang ik naar een knop waarmee ik mijn gedachten uit kan zetten. Eindelijk, tijdens een van mijn dagelijkse meditaties, ontdek ik de uit-knop. Door de rust en helderheid die ontstaat, kom ik steeds dieper thuis in mezelf. Daar maak ik kennis met het ego en de verwarrende ‘Mind-spelletjes’ zoals: het gevoel niet goed genoeg te zijn, verlangen, jaloezie, onbegrip, oordelen, boosheid, angst, eenzaamheid, ziekte, pijn, projectie en vooral het oneindig gekakel van mijn stressvolle gedachten op de achtergrond. In deze ‘diepte’ ontdek ik dat het niet mijn gedachten zijn die ongemak en ellende veroorzaken, maar de identificatie met de inhoud van mijn gedachten. Door miin identificatie met deze negatieve gedachten, geloofde ik dat deze de basis zijn van wie ik ben. Daardoor verloor ik het contact met mijn oorspronkelijkheid.

“Elke emotie is altijd gekoppeld aan een gedachte. Door je te laten bepalen door je gedachten leef je afgescheiden van je ware natuur.”

Oorlog in het hoofd
Later, in mijn praktijk, kom ik erachter dat de meeste mensen geplaagd worden door gedachten met dezelfde terugkerende thema’s.

De meest voorkomende gedachten betreffen onverwerkte ervaringen. Daaruit is de behoefte ontstaan aan bevestiging, aandacht, liefde, waardering, respect, vrijheid, geluk, geloof en zingeving. Maar ook de drang naar macht, geweld, seks, geld en wraak.
Al deze ‘behoeftige’ gedachten werken verslavend en zijn gericht op het overleven van de Mind.
En de Mind is niet wie ik werkelijk ben, niet wie jij werkelijk bent…

Problemen ombuigen naar oplossingen
Wie ben je dan wel? Met je verlangen naar geluk is de ‘zoeker’ in je geboren. Je zoekt naar antwoorden buiten jezelf, terwijl de enige bron van gelukzaligheid binnenin jezelf ligt. Je bent gaan geloven dat er iets mis is met jou en met de wereld. Deze gedachte heeft het licht waarmee je werd geboren gedoofd en vormt je primaire obstakel om te ontwaken en van jezelf te houden precies zoals je bent.

De kracht van acceptatie
Het is onzinnig én onmogelijk om te wachten tot er wereldvrede is, je perfect of gezond bent, waardering hebt ontvangen, je angst is verdwenen of je pijn is gestild. Er is helemaal niets mis met jou en de wereld, niets waar jij ook maar enige invloed op kunt uitoefenen vanuit je wilskracht.
Alleen door bewustzijn én totale acceptatie van jezelf, kun je vrede vinden. Zodra je de vrede in jezelf hebt gevonden, stroom je over van liefde en vertrouwen, waardoor de wereld om je heen vanzelf verandert.


Herinner je dat alles precies is zoals het moet zijn.
Hoe je dat weet?
Door te kijken naar de realiteit.
Het gevecht met de realiteit zul je altijd verliezen!

Inzicht in de Mind
Dit boek opent nieuwe dimensies in je bewustzijn zodat je inzicht krijgt in de spelletjes van je Mind, je ego en je disfunctioneren. De teksten geven je handvatten voor hoe je jouw leven kunt leiden vanuit authenticiteit. Praktische, eenvoudige en effectieve oefeningen helpen je om de deur te openen naar wie je werkelijk bent.

Het enige dat je op deze weg van ontwaken nodig hebt, is het volgen van je innerlijke drang, een open Mind en een open hart. En je bereidheid om – elke dag, ieder moment – bewust te worden van de door jezelf gecreëerde drama’s en concepten. Dan ga je inzien dat je je problemen en uitdagingen kunt gebruiken om je boeddha-natuur te laten ontwaken, in plaats van de ongewenste aspecten van jouw leven als obstakels te zien.

Opbouw
De training en het boek is opgebouwd rond zeven hoofdstukken, waarvan de basis bestaat uit drie grondbeginselen (pijlers):
– Waarheid
– Mind
– No-Mind
De zeven hoofdstukken bevatten in totaal 49 soetra’s, die stuk voor stuk van onschatbare waarde zijn.

Je krijgt toegang tot antwoorden op vragen als:
Wie ben ik?
Wat is de zin van geboorte en dood?
Hoe weet ik of ik droom of wakker ben?
Wat is bewustzijn?
Wat is religie 
– en wat of wie is God?
Wat is ‘innerlijke alchemie’?
Wat is waarheid?
Hoe kan ik leven vanuit m’n hart?
Wat is mijn boeddha-natuur?
Wat is Mind en wat is ego?
Hoe kan ik mijn gedachten stoppen?
Wat is meditatie?
Hoe breng ik mijn potentieel tot bloei?

En uiteraard nog veel meer!

De antwoorden die je vindt, zullen je verbazen én bevrijden
Zodra je ontdekt dat alle antwoorden al in jezelf aanwezig zijn, kom je tot bloei, net als het zaad dat in de grond wacht op de juiste omstandigheden om te ontkiemen en groeien.
Je wordt je bewust(er) van het feit dat je niet je gedachten bent. Je mag je gedachten geloven, maar zelfs dát hoeft niet!

Bevrijding van drama
Zoals je zult ontdekken, zijn zowel verleden als toekomst een illusie, een droom. Het enige lijden wordt veroorzaakt door je gedachte, het gedachteplaatje dat je in je hoofd hebt van verleden en toekomst.
Wanneer je jouw leven gaat wijden aan meditatie en experimenteert met de kernboodschappen van de soetra’s, ga je het grootste avontuur van je leven beleven. Je gaat jouw zelfgecreëerde drama’s, waarin je gevangen hebt gezeten, doorzien.

Tenslotte ga je inzien én ervaren dat échte vreugde alleen kan standhouden door je te onthechten van alle gevoelens, verlangens, hoop, geloof en verwachtingen. Dat er een ongeboren, tijdloos en eeuwig levend onsterfelijk bewustzijn is, dat er altijd is geweest en altijd zal zijn.

Het kwetteren van je Mind verstilt en je ervaart het verrukkelijke contact met je essentie.
Je staat op het punt om de ultieme vrijheid te ontdekken: een staat voorbij de Mind, de staat van No-Mind.

Wat zijn soetra’s?
Dit zijn korte, diepzinnige teksten – afkomstig uit de lijn van Siddhartha Gautama Boeddha – die je aansporen om te ontwaken. Je zult inzien dat er geen afscheiding is (‘dualiteit’) – dat iedereen in essentie verbonden is – dat er alleen sprake is van één-zijn (‘een-heid’).

Elke soetra is als een kraal van een mala (ketting).
Alle kralen zijn door een draad met elkaar verbonden. Samen vormen ze de kern van dit boek.
De soetra’s ontvouwen een geheim en zijn – mede door Osho’s kristalheldere uitleg – boodschappen van eeuwige wijsheid.
De praktische instructies helpen je in het omgaan met je dagelijkse uitdagingen.
Osho presenteert deze soetra’s als ‘meststof’ die nodig is voor jouw ‘ontwaken’ en het ontwikkelen van compassie en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen.

Hoe dit boek te gebruiken
Hoewel het boek onderdeel is van de ervaringsgerichte training is de kern direct toe te passen in je dagelijks leven. Het is zo opgesteld dat je het kunt gebruiken als voorbereiding (op de training) én als naslagwerk.

Los van de training kan dit boek je bewustwording kietelen. Het is geschikt om van voor naar achter te lezen of om willekeurig open te slaan en eruit te nemen wat op dat moment voor jou speelt.
Eenvoudige, praktische en effectieve oefeningen dagen je uit om je oordelen en je weerstand te ervaren en te doorleven – je wordt je bewust van je valkuilen en gewoontegedrag.

Gelukzaligheid
In de diepte van je wezen, je essentiële kern, ben je puur bewustzijn.
Dit pure bewustzijn is altijd en eeuwig vrij!
De uitdrukking van dit pure bewustzijn is liefde.
Liefde en vrijheid horen bij elkaar, als de vleugels van een vogel.

Bewustwording is het begin van wat gaandeweg verandert in puur bewustzijnHet is een pad dat zich voortbeweegt in een oneindig, onbegrensd ontwaken.
Je bent bewust van de waarheid en de schoonheid in jezelf en anderen. 
De druppel is teruggekeerd en opgenomen in de goddelijke oceaan.
Je bent thuis!

“Totale vrijheid is alleen mogelijk door absolute acceptatie, voorbij verlangens en behoeften.”
Ma Deva Indra

“Dit boek heeft een frisheid en kracht die uniek is. Soms radicaal, maar altijd vol liefde voor jou.”
Anand Kaiyum

“Verfrissend, helder, in- en overzichtelijk, toepasbaar… Indra’s toewijding aan haar innerlijke werk doet volledig recht aan wat de mysticus Osho verwoordt in het Boek der GeheimenHaar liefde voor Osho en het vertrouwen in haar pad van belichaming heeft geleid tot een waardevol, toegankelijk en praktisch handboek.”
Wilko Iedema – SAMO, praktijk voor Rebalancing

“Fris en warm, dat ‘vind ik’ ervan. En ook nog helder! Ik denk dat je een mooi en lezenswaardig boek hebt geschreven.”
Ronald de Caluwe – Relax More, praktijk voor Mindfulness en Traumahealing