Vijf natuurgerichte principes

Jij bent uniek en je gunt jezelf een holistische, liefdevolle benadering en behandeling.
De natuurgeneeskundige consulten bestaan uit een combinatie van methodieken — gekoppeld aan de 5 natuurgerichte principes — die jouw zelfgenezend vermogen ondersteunt en stimuleert. Chronische, functionele en organische aandoeningen veranderen waardoor jouw algeheel Wel-Zijn kan verbeteren.

Jouw klacht of onwel zijn benader ik vanuit de quartaire dynamiek.
Ik kijk, luister en voel welke oorzakelijke verbanden hieraan ten grondslag liggen.
Als de oorzaak wordt aangepakt op álle niveaus — fysiek, mentaal, sociaal/emotioneel én spiritueel — is de kans op algeheel herstel en groei uitzonderlijk.
Dan neemt het BEWUST-Zijn toe naar alle gebieden van jouw stralende ZELF en ontstaat er VRIJ-heid en GEZOND-heid!

Bij elk principe wordt aangegeven welke methodieken toegepast kunnen worden om balans op dat gebied te bewerkstelligen.

1. Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Het is de basis voor het functioneren van het menselijk lichaam.

Zonder energie kan er geen genezing plaatsvinden en kunnen de vier overige principes onvoldoende functioneren.
Materie is grofstoffelijke energie — zoals ons lichaam en alles wat we met onze zintuigen waarnemen.
Fijn stoffelijke energie is alles wat ‘onzichtbaar’ is — zoals de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s, meridianen en ons auraveld.
Elk systeem, elk orgaan, elke emotie en elke gedachte heeft zijn eigen energie. Bij een tekort aan energie ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken.
Emotionele en fysieke klachten ontstaan als de energiestroom wordt afgesloten.
Tijdens de behandeling wordt de geblokkeerde energie weer in beweging gebracht.

Methodieken: Dolfijnen, Actieve Meditatie, Avatar, Holistic pulsing

2. Prikkeloverdracht
Het zenuwstelsel wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht juist functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energie blokkades worden opgespoord.

De functies van het lichaam stagneren als er onvoldoende geleiding is.
Tijdens de behandeling wordt de bron van miscommunicatie opgespoord en krijgt het lichaam de juiste prikkel. Dan pas kan het signaal worden doorgegeven wat verder herstel bevordert.

Methodieken: Dolfijnen, Holistic pulsing, Actieve Meditatie, Aqua-healing, Hart-coherentie

3. Drainage
Ons lichaam wordt dagelijks belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Om deze gifstoffen af te voeren is een energie voorraad essentieel.

Ook een teveel aan energie — in de vorm van onverwerkte emoties, belemmerende overtuigingen — blokkeren een doorstroming van prikkels. Het lichaam raakt dan overvoerd en ontregeld.
Een eenvoudige, doeltreffende manier is om voldoende water te drinken (1 1/2 – 2 liter per dag).
Wanneer de gifstoffen onvoldoende worden afgevoerd, heeft dat invloed op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen.
De behandeling wakkert het bewustzijn aan, zodat onverwerkte ervaringen en emoties losgelaten kunnen worden.

Methodieken: Spiertest, Holistic pulsingDolfijnen, Actieve Meditatie, Aqua-healing

4. Voeding
Juiste voeding is nodig om ons lichaam optimaal te laten functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte.

Bewust worden van de werkzame én de gifstoffen, bevordert gezonde keuzes. Ook kunnen sommige mineralen alleen worden opgenomen uit voedingssupplementen.
Naast de fysieke vorm van voeding is er ook geestelijke vorm van voeding. Zo hebben we dagelijks onze uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Gezonde voeding bestaat uit: opname — verteren — loslaten.
Door bewust te worden van belemmerende gedachte patronen en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

Methodieken: Voedingssupplementen, Voedingsadvies

5. Psyche
Fysieke, Mentale, Emotionele, Energetische en Spirituele aspecten zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom van belang om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties, denk- en gedragspatronen te kijken.

Belemmerende overtuigingen beïnvloeden het helingsproces. Hiervan bewust worden zet een veranderingsproces in gang die het algeheel welbevinden bevordert.

Methodieken: Regressie/Reïncarnatie, Innerlijk Kindwerk, Holistic pulsing, Avatar, Actieve Meditatie, Dolfijnen