Deva Indra

“Eindelijk ben ik verliefd geworden op het bestaan. Ik geniet van elke dag, ieder moment en omarm alles dat van eeuwige waarde is.”
Deva Indra

Alchemistische transformatie: metaal  veranderd in goud…
Vanuit een voortdurend veranderend bewustzijnsproces leef ik steeds meer in het moment. De extase en gelukzaligheid die ik nu ervaar kan niemand meer van me afnemen. Osho, de Indiase mysticus, heeft mijn weg geopend waardoor ik lichter ben geworden. Ik geef expressie aan – zoals Osho het noemt “de nieuwe mens”, leef vrij van elke vorm van dogma, sekte en/of leer en behoor tot geen enkele spirituele stroming.

Glimpen van verlichting
Op jeugdige leeftijd ervaar ik spontaan glimpen van verlichting waarbij ik bewust ben van mijn verbinding met ‘het hogere’. Deze openbaringen blijken echter van tijdelijke aard en verdwijnen uiteindelijk naar de achtergrond. De diepe indruk van deze ervaringen zijn de drijfveer voor een voortdurend zelfonderzoek.
 
Bewustwording
Voordat ik een vrij, vreugdevol, liefdevol en zinvol leven kon leven moest ik eerst bewust worden van mijn potentie. Mijn behoefte om inzicht te krijgen in de essentie van het bestaan en het vinden van mijn waarheid heeft mij gedreven tot het deelnemen aan cursussen, trainingen en opleidingen. Deze hebben bijgedragen tot bewustwording. Door mijn schaduwkanten in het licht te brengen en de pijn van de ontkenning van mijn ware zelf te doorleven ben ik in verbinding gekomen met mijn essentie. 

Osho
Met Osho ervaar ik dagelijks een diepe verbinding. Rond 1986 stormt hij mijn leven binnen waar zijn energie me als een pijl in mijn hart raakt. Een jarenlange depressie verdwijnt onmiddellijk, bevroren delen smelten en ik ervaar opnieuw glimpen van THUIS.
Zijn meditaties en discourses brengen (wereldwijd) wijsheid, helderheid, humor en bevrijding waarbij hij zijn licht werpt op de meest uiteenlopende thema’s. Zijn aansporing om tot bloei te komen, treft me diep.  Net als zijn uitspraken over het loslaten van het ego en alles te verbranden wat belemmert – inclusief Osho zelf. 
 
Mijn passie
Het vinden van échte vreugde en vervulling is een persoonlijke, fascinerende tocht waarbij elke ervaring nodig is om wakker te worden. In mijn werk (en leven) zie ik mensen die buiten zichzelf zoeken naar liefde, geluk en genot, terwijl alles binnenin al aanwezig is. Ook ik heb dat ervaren. Gedurende mijn zoektocht ben ik me bewust geworden van dit patroon. Vanuit dit inspirerende inzicht is een basisconcept voor bewustwording en effectief leiderschap ontstaan.

Tijdens deze ontwikkelingsweg heb ik ontdekt dat LIEFDE onze ware essentie is!

Bloeien
De overeenkomst van mens en diamant vertoont een overrompelende schoonheid zodra er licht geworpen wordt op de vele facetten. Helder waarnemen toont de uniciteit en waarde in ieder wezen.
Zo zie ik ook mijn eigen schoonheid als ik in (de spiegel van) de ander kijk. Bewust zijn van projecties, oordelen, voor- en afkeur –
helpt me bij het ‘poetsen van de spiegel’. Mijn HART opent zich steeds verder door me te herinneren wie ik in essentie ben – voorbij het ego en de rollen die het speelt. Dát te wéten geeft me vleugels, laat me bloeien en doet mijn beker overstromen van dankbaarheid…

Dankbaarheid
Diepe dankbaarheid ervaar ik voor allen die mij vreugde, acceptatie en ware liefde hebben laten ervaren, inclusief het ontmoeten van mijn schaduwen. Mijn jarenlange ontwikkelingsweg stelt mij nu in staat om mijn essentiële kwaliteiten toe te passen in elk aspect van mijn dagelijks leven en te leven vanuit vertrouwen en overgave. Het is mijn passie én levenstaak om datgene wat mij heeft geholpen om tot bloei te komen, door te geven!

“Become more wakeful. You are alive only in the proportion that you are aware. Awareness is the difference between death and life.”
Osho


Osho: “The awaken men will be the New Man.”

 “If your awareness lacks love then it’s not pure light. There must be pockets of darkness inside you still working, influencing you. If your love is without awareness, then it is not love yet, it must be something lower, something closer to lust than to prayer. If you follow the path of love, then let awareness function as a criterion, as a touchstone. When your awareness suddenly blooms into love, know perfectly well that awareness has happened, samadhi has been achieved. When suddenly, from nowhere, at the very center of your love a flame of awareness starts arising, know perfectly well… rejoice! You have come home.”
Osho