Over mij | about me

Verandering begint bij bewustwording
De processen op mijn levensweg hebben me duidelijk gemaakt dat ik zelf verantwoordelijk ben voor het leven dat ik wil LEVEN. De regisseur van mijn leven ben ik zelf!
Een compleet nieuwe wereld – vol mogelijkheden – heeft zich geopend. Mijn ziel is THUIS!

Mijn ervaring…
Indra BLISSBeklemmende gebeurtenissen dwongen mij om zelf de verantwoording te nemen voor mijn leven.
Tijdens een persoonlijke crisis in 1977 zag ik een glimp van de werking van de ‘Mind’. Deze ervaring veranderde mijn leven volkomen. Het bracht een intens bewustwordingsproces op gang. Dit leidde me uiteindelijk naar verbinding met mijn ziel.

“Het bewustwordingsproces is vergelijkbaar met een ui die, schil na schil afpellend, uiteindelijk uitkomt bij de kern … de prachtige kern die we in wezen allemaal zijn.”

Maskering van het ZELF …
Om erbij te horen en om te overleven ontwikkelde ik (onbewust) verschillende maskers. Mijn gedrag was conform ‘sociaal wenselijke’ normen, maar was allesbehalve authentiek. Verder werd me duidelijk hoe degenen om me heen ook hun eigen maskers droegen.
De valsheid van dit beeld verontrustte me. De spanning die dit met zich meebracht, heeft me letterlijk ziek gemaakt; jaren van depressie, pijn en ongemak volgden.
Ik zocht en vond oorzaken en antwoorden in oosterse denkwijzen en diverse westerse opleidingen. Deze antwoorden brachten me de gelukzaligheid waar ik naar op zoek was.

Actieve zoektocht
MaskerTijdens een van die opleidingen (Inner Child) kwam ik in contact met mijn ‘innerlijk kind’. Zij liet me zien hoe ‘anders’ ik me heb gevoeld, wat ik als ‘niet goed genoeg’ interpreteerde; mijn gevoeligheid en helderziendheid die ik had weggestopt uit angst raar gevonden te worden; de emotionele achtergrond van mijn fysieke klachten; de lesstof op school die saai en nutteloos was, waardoor ik ontsnapte naar mijn droomwereld.
Allemaal oorzaken van mijn gevoelens van eenzaamheid, waardoor ik continu mijn best deed om aan de ongeschreven wetten en regels van het gezin en de school te voldoen.

“Toen ik me eenmaal bewust werd van de rollen die het ego speelde, kon ik mijn innerlijk kind eindelijk in de armen sluiten.”

Spiegels
Op steeds dieper niveau ben ik me bewust geworden dat ik als mens mijn eigen geluk én ongeluk creëer. Dat de mensen en situaties in mijn leven mijn spiegels zijn… de eenheid en verbinding met alles en iedereen… hoe elke ervaring mij heeft gevormd tot de mens die ik nú ben!
In mijn rollen als moeder, partner, geliefde, dochter, zuster, buur, vriendin, student, therapeute, coach, trainer… ben ik elke dag dankbaar voor wat ik leer over mezelf: hoe mijn gedachten mij beperken of doen groeien en hoe ze mijn levenskwaliteit bepalen.
Door dit proces van bewustwording ben ik nu in staat om de verantwoordelijkheid voor mijn leven te nemen. Bewust te zijn van het ego… te ervaren wie ik wérkelijk ben!

“Een helder beeld van mezelf als klein meisje – turend door een piepklein gaatje in de schutting – verlangend naar die een andere wereld… de wereld van VRIJHEID”.

Meisje kijkend door schutting 2

Bewustzijn: de weg naar vrijheid
Levend in een wereld van dualiteit bepalen mijn gedachten en overtuigingen hoe ik me voel en gedraag, mijn ‘doen en laten’, dus ook mijn ervaring.
De mate van bewustzijn van dit concept bepaalt of en hoe ik mijn leven een wending kan geven die naar vrijheid leidt. Ik heb een keuze waar ik mijn aandacht op richt: denken aan ‘problemen’ resulteert in een ‘problematisch’ leven; kijken naar kansen en mogelijkheden maakt het leven een feest van ontdekking en groei!
Ik ben dankbaar dat ik nu in staat ben om te leven vanuit een zienswijze gericht op mogelijkheden. Door inzicht en zelfkennis beïnvloed ik mijn zelfgenezend vermogen op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau, waardoor mijn gezondheid en welbevinden toenemen.

Mijn innerlijke raadgever
Schermafbeelding 2015-01-28 om 19.04.15Het (h)erkennen en accepteren van mijn schaduwen helpt me bij het overstijgen van angsten en verlicht mijn weg naar zelfrealisatie. Op dit pad laat ik me leiden door mijn hart, mijn innerlijke gids. Het proces van bewustzijn gaat door én wat geniet ik daarvan!

“Bewust kiezen, maakt je ‘meester’ over je eigen leven!”

Mijn passie – de praktijk
In mijn werk (en privé) zie ik mensen die buiten zichzelf zoeken naar liefde, geluk en genot, terwijl alles binnenin al aanwezig is. Ook ik heb dat ervaren.
Gedurende mijn zoektocht ben ik me bewust geworden van dit patroon – en ik voelde me geïnspireerd tot het ontwikkelen van een basisconcept voor bewustwording en effectief leiderschap. Dit concept is nu beschikbaar voor volwassenen en organisaties in de vorm van coaching en training.
Mijn grootste passie en uitdaging is om te leven in het HIER en NU; dit resulteert in vreugde, liefde, vrijheid en verbinding met alles en iedereen.
Vanuit liefde en respect — gecombineerd met humor en intuïtie — geef ik graag mijn ervaring aan je door. Het vinden van échte vreugde en vervulling is een persoonlijke, fascinerende tocht en dát deel ik in liefde met JOU!
Telkens weer voel ik me dankbaar dat ik daarbij als instrument mag fungeren.

Plantje doorbreekt asfalt 1“De levenskracht die dit plantje hiervoor nodig had zit ook in jou en mij.
Het wacht om vrijgelaten te worden!”

Bronnen van groei en ontwikkeling
Gedreven door de behoefte naar de essentie van het bestaan, volg ik vanaf 1980 cursussen, trainingen en opleidingen. In de eerste plaats voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik geniet van een groeiend bewustzijn en ben steeds meer in staat om mezelf open en kwetsbaar op te stellen. Mijn empathisch vermogen (ook voor mezelf) helpt me in mijn manier van leven en werken.
De Academie voor training en coaching reikte mij instrumenten aan die mij als professioneel trainer/coach en communicatiedeskundige hebben verrijkt.
De methode Gordon gaf mij handvatten in het ‘gedragsraam’ en oplossen van conflicten, kennis en kunde die ik met succes heb toegepast, ook binnen mijn eigen gezin en werk.
AquaBalancing opende me voor mijn weggestopte pijn en emoties en door Inner Child Work, Regressie- en Reïncarnatie (therapie en training) kwam ik in contact met ‘het kind in mezelf’. De zelfempowerment training Avatar heeft mij inzicht gegeven hoe af te stemmen op de werking van de mind en mijn bewustzijn vergroot.
Deze opleidingen, trainingen, cursussen hebben me geholpen bij het verwerken van mijn verleden waardoor mijn kwaliteiten aan het licht zijn gekomen.

“If your mind carries a heavy burden of past, you will experience more of the same.
The past perpetuates itself through lack of presence.
The quality of your consciousness at this moment is what shapes the future.”
Eckhart Tolle

De opleiding Intuïtieve ontwikkeling en spiritueel genezen Schermafbeelding 2015-01-28 om 19.10.26bevestigde opnieuw hoe ik op mijn intuïtie mocht vertrouwen. De jaren van training, coaching en assisteren bij de Dolphin Heart School opende mijn hart als nooit tevoren; ik voel nog steeds de golven van vreugde en vrijheid omhoog borrelen bij contact met ‘Dolphin Spirit’.


Mijn ervaring met
Kids’ Skills zet ik in om kinderen te leren hun talenten te ervaren. Op speelse wijze ontwikkelen ze hun vaardigheden, waardoor hun problemen verdwijnen of hanteerbaar worden. Parents’ Skills is een praktische, oplossingsgerichte cursus die ouders (én leerkrachten/managers) ondersteunt en bekrachtigt in de uitvoering van hun taak. En ‘last but not least’ de Seth Academie die mij de werking van de ‘Mind’ heeft doen begrijpen en ervaren. Deze leergang was mijn springplank naar psychische en psychosociale hulpverlening, hypnotherapie, regressietherapie en reïncarnatietherapie.

“Become more wakeful. You are alive only in the proportion that you are aware.
Awareness is the difference between death and life.”
Osho

OSHO: mijn bron van inspiratie
Tenslotte volgde ik het Flowering traject bij Yoyo van der Kooi (Ma Prem Els). Door haar kwam ik opnieuw in verbinding met Osho. Eindelijk was ik in staat om volmondig “JA” te zeggen tegen Osho’s uitnodiging. De discourses die zijn opgenomen tijdens zijn leven, geven mij veel inzicht in het ego en de rollen die het speelt. Sinds 2003 ervaar ik de ultieme bevrijding waar ik zo naar verlangde. Ik ben nu op een punt in mijn leven dat alles wat ooit belangrijk leek – waaronder het behalen van diploma’s en certificaten – onbelangrijk is geworden. Ik weet dat innerlijke kennis de enige kennis is die werkelijke waarde heeft!
Mijn dankbaarheid is oneindig!

I am here simply to make you alert and aware.
That is to be herenow – with all the insecurity that life is…
with all the uncertainty that life is…
with all the danger that life is…

Osho

Comments are closed.