Deva Indra

“Mijn leven staat in het teken van wat ik heb mogen ontvangen: de eeuwigdurende Waarheid in al zijn grootsheid. Het is mijn passie om die Waarheid in jou wakker te maken.”

Vanuit vreugde deel ik graag mijn ervaring van Waarheid met jou, zodat jij een directe ervaring kan ervaren van jouw Waarheid, jouw’Thuis’.
Mijn alles overheersende verlangen naar de Liefde, Vrijheid en Waarheid, was onstilbaar en heeft me uiteindelijk ‘Thuis’ gebracht.
Vanuit een voortdurend veranderend bewustzijn leef ik steeds meer in het moment. De extase en gelukzaligheid die ik nu ervaar verdiept zich nog elke dag.

Als jong kind was ik me al bewust van de leugens en voelde ik hoe mijn eigen licht kleiner werd. Op mijn zoektocht naar Waarheid, ontmoette in vele leermeesters, waarvan de belangrijkste Osho en Gangaji. Zij hebben mij duidelijk de weg getoond waardoor ik weer ben gaan stralen. Ik leef nu in vrijheid en behoor tot geen enkele spirituele stroming.

Glimpen van verlichting
Op jeugdige leeftijd ervaar ik spontaan glimpen van verlichting waarbij ik bewust ben van mijn verbinding met ‘het hogere’. Deze openbaringen blijken echter van tijdelijke aard en verdwijnen naar de achtergrond. Toch is er altijd dat onbestemde verlangen geweest naar ‘Thuis’, wat de drijfveer is voor een voortdurend zelfonderzoek.
 
Bewustwording
Voordat ik een vrij, vreugdevol, liefdevol en zinvol leven kon leven moest ik eerst bewust worden van mijn potentie. Mijn behoefte om inzicht te krijgen in de essentie van het bestaan en het vinden van Waarheid heeft mij gedreven tot het deelnemen aan cursussen, trainingen en opleidingen. Deze hebben bijgedragen tot mijn bewustwording. Door mijn schaduwen te ontmoeten en de pijn van de ontkenning van mijn Ware Zelf te doorleven, ervaar ik nu élke dag dat ik altijd al thuis was en nooit ben weggeweest.

Mijn passie
Het vinden van échte vreugde en vervulling is een persoonlijke, fascinerende tocht waarbij elke ervaring nodig is om wakker te worden. Ik zie velen die buiten zichzelf zoeken naar liefde, geluk en genot, terwijl alles binnenin ieder van ons al aanwezig is. Ook ik heb dat ervaren. Gedurende mijn zoektocht ben ik me bewust geworden van dit patroon. Vanuit dit inspirerende inzicht is een basisconcept voor bewustwording ontstaan.

“Tijdens deze ontwikkelingsweg heb ik ontdekt dat LIEFDE onze ware essentie is! Eindelijk ben ik verliefd geworden op het bestaan en geniet van ieder moment.”

De mens is geboren om te bloeien
Er is een overeenkomst tussen mens en diamant. De vele facetten vertonen een overrompelende schoonheid zodra er licht op de diamant wordt geworpen. Zo komt de mens pas tot bloei als hij bewust wordt van de uniciteit en waarde in ieder wezen. Van de overeenkomsten en verschillen.
Mijn HART opent zich steeds dieper en is bewust van projecties, oordelen, voor- en afkeuren. Bewustzijn van het ego en de rollen die het speelt, geeft me vleugels, laat me bloeien en doet mijn beker overstromen van dankbaarheid…

Dankbaarheid
Een diepe buiging voor iedereen die mij heeft geïnspireerd en aangemoedigd op mijn zoektocht naar Waarheid en Zelfrealisatie.
Dat ik nu mag leven – ongeacht de situatie -vanuit vertrouwen en overgave, is een onbeschrijflijke rijkdom.
Ik voel me bevoorrecht om degenen die zoeken te wijzen waar Waarheid, Vrijheid, Liefde te vinden is. Dat het mogelijk is om direct te ervaren van datgene wat altijd VRIJ is geweest en altijd vrij zal zijn.
Mijn diepe verlangen is vervuld. Ik ben THUIS!

“Become more wakeful. You are alive only in the proportion that you are aware. Awareness is the difference between death and life.”
Osho