Wie ben ik?

De vraag “Wie ben ik écht”, heeft mijn hele leven een rol gespeeld. Zelfonderzoek heeft uiteindelijk het diepste verlangen bevredigd. De honger is gestild en alle vragen zijn verdwenen!

Geboren en opgegroeid in Amsterdam (1951) ervaar ik een toenemende onvrede. Ik voel me een buitenstaander, een vondeling en pas niet in het plaatje dat mijn liefdevolle ouders voor zich zien. Met de verhuizing rond mijn puberteit naar een dorp in Friesland slaat de depressie hard toe. Wanhopig probeer ik me staande te houden in een omgeving waar ik het dialect niet versta en me (alweer) niet thuis voel. Zoekend naar vrijheid trouw ik op amper achttienjarige leeftijd. Tijdens deze verbintenis mag ik het leven schenken aan drie kinderen. Al snel blijkt ook deze verbinding niet zaligmakend te zijn en radeloos zoek ik naar een oplossing. Scheiden is ongeoorloofd en pas na dertigjaar ben ik eindelijk in staat om definitief én liefdevol de huwelijkse-hypnose te doorbreken. Op dat moment voel ik me voor het eerst écht vrij!

Osho stormt binnen
Bevrijd van mijn ketenen, sla ik mijn vleugels uit. In mij woont een ontembaar verlangen om te leven zoals ik écht ben, zonder maskers of pretenties. Opleidingen in persoonlijke en spirituele ontwikkeling en meditatie brengen me momenten van diep geluk en innerlijk weten, die na korte of lange tijd weer verdwijnen. Opnieuw blijf ik ontgoocheld achter met het onstilbare verlangen naar eeuwige vervulling. Tijdens een van die opleidingen stormt Osho – de Indiase mysticus – mijn leven binnen. Zijn woorden onthullen een verborgen wijsheid waar ik mijn leven lang naar op zoek was. Hij spreekt over de soetra’s van Atisha (een discipel van Gautama Boeddha) die wijzen naar de mogelijkheid om te leven in eeuwige vervulling, liefde, waarheid en vrijheid, No-Mind. Geboeid van kruin tot tenen drink ik zijn woorden in. Ik zoek of er een training is over dit onderwerp en na lang zoeken vind ik die in India, aan de voet van het indrukwekkende Himalaya-gebergte.

Inzicht in de spelletjes van de Mind
Eenmaal aangekomen in India openbaart zich de kracht van magie en stilte. Wat me daar overkomt is zo groots dat ik het nauwelijks kan benoemen: een stille vreugde, diepe ontspanning, onvoorwaardelijke liefde, pure vrijheid en meer. De training wordt gegeven in het Engels en ik voel de behoefte om de woorden te vertalen in mijn moedertaal (Nederlands).
Terug in Nederland deel ik mijn ervaring met vrienden. Ze hangen aan mijn lippen en vragen me om er een boek over te schrijven en mijn ervaring te delen. Mijn hart maakt een sprong en toch aarzel ik. Pas later word ik me bewust van mijn onzekerheid, mijn gevoel “niet goed genoeg te zijn”. De twijfel veroorzaakt oorlog in mijn hoofd met gekmakende rondtollende gedachten over verleden en toekomst. Ontzet, zie ik dat ik mijn plaats heb afgestaan: mijn Mind bestuurt de auto en ik (mijn essentie) zit achterin. En precies dáár gaat dit boek over!

Ontstaan boek
Er breekt een intensieve periode aan van schrijven en ik voel hoe het zaad van de soetra’s diep in mij zinkt en tot leven komt. Al schrijvend krijg ik inzicht in hoe gedachten en overtuigingen gedrag en gevoel bepalen. Een totaal nieuwe visie – op onvoorwaardelijk liefde, innerlijke waarheid, vrijheid, leven en dood, compassie en Godsbesef – openbaart zich. Ik ben nauwelijks te stoppen en geniet volop van de vreugde en inspiratie die ik mag ontvangen. Toch zijn er ook momenten dat oude spoken (demonen) uit de kelder opduiken. Nu ben ik in staat om de demonen uit te nodigen om dichterbij te komen en tot mijn verrassing verdwijnen ze op slag. Ik lach en ben me bewust dat door voortdurende en bewuste waarneming van de Mind het mogelijk is me te ontkoppelen van de identificatie met de inhoud van mijn gedachten.

Als donderslag verschijnt Gangaji

De behoefte aan schrijven in de warmte voert me in 2019 naar Florida. Daar glij ik uit en met een enorme smak val ik op mijn achterhoofd en rug waarbij ik het bewustzijn verlies, met als gevolg langdurig hersenletsel. Schrijven lukt niet meer en in deze periode van bedlegerigheid hoor ik een stem die zegt “Stop om te krijgen wat je denkt dat je voldoening zal geven, wees stil.” Deze stem blijkt afkomstig van Gangaji (toegewijd aan Ramana Maharshi en Papaji) en veroorzaakt een volgende grote verschuiving in mijn bewustzijn. Haar uitnodiging om te stoppen met zoeken en te kijken naar “dat-wat-altijd-aanwezig-is” raken me in de kern van mijn wezen. Mijn gedachten vallen compleet stil en daarmee eindigt mijn persoonlijke lijdensverhaal. De belofte van een waarachtig leven in waarheid ontvouwt zich in de diepe stilte in mijn hart. Al mijn vragen zijn verdwenen. Ik ben thuis in de bron. De ontbrekende stukjes zijn op hun plaats gevallen en daarmee is het boek in de afrondende fase gekomen.

Door het schrijven over mijn innerlijke reis is mijn leven compleet veranderd: nu ben ik in staat om mijn zelfgecreëerde drama’s en gedachten waar te nemen, waardoor de illusionaire wereld en het daaraan gekoppelde onnodig lijden tot het verleden behoort. Vol verwondering zie ik hoe alles verschijnt én verdwijnt in één groot onpeilbaar bewustzijn. Ik prijs mezelf gelukkig dat er een einde is gekomen aan mijn zoektocht – alles wat ik zocht was zó dichtbij dat ik het niet opmerkte.

“Mijn leven staat in het teken van wat ik heb mogen ontvangen: de eeuwigdurende waarheid in al zijn grootsheid. Het is mijn passie om die alles-vervullende waarheid in jou aan te wakkeren.”

Dankbaarheid
Osho en Gangaji zijn ieder op hun eigen wijze manier als lichtbakens in mijn veld van bewustzijn verschenen. Door hen ervaar ik dat de dood geen eindpunt is, maar een voortdurend voortbewegend bewustzijn. Levend van moment-tot-moment neem ik ontroerd dit dappere lichaam waar en ervaar het leven als een geschenk dat zich voortbeweegt in een oneindig, onbegrensd ontwaken vol gelukzalige vreugde, compassie, rust en liefde in vrijheid!

“Wat een geschenk om zonder schroom van mijzelf te houden, uit volle borst te zingen en midden op straat te dansen. Om ultieme vrijheid én onvoorwaardelijke liefde te ervaren voor alles en iedereen!”

Zélf ontdekken – Satsang
In liefde deel ik mijn inzichten en ervaring over wie we wérkelijk zijn voorbij de Mind – en hoe we vreugdevol in verbinding kunnen leven zonder maskers, vanuit ons hart en intuïtie. De innerlijke wereld verbergt een geheim dat niet overdraagbaar is en dat je alleen maar zélf kan ontdekken. Als dit boek je verlangen aanwakkert naar het vinden van je eigen waarheid, dan vult me dit met diepe vreugde en dankbaarheid. Door stil te worden en naar binnen te keren, ontdek je het verborgen zaad van jouw waarheid. Het zaad dat in jou ligt te wachten om tot wasdom te komen.